VGM Checklist Aannemers
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veilig te werken en het aantal ongevallen te verminderen.
In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.
Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

Voor wie?
VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving.
Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden aan gevels, op daken,op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties.

NEN-EN-ISO 9001

Inmiddels wordt de norm gezien als de internationale standaard op het gebied van kwaliteitsmanagementsystemen.

De norm wordt opgesteld en uitgegeven door de organisatie International Organization for Standardization (ISO).
In Nederland worden de normen van de ISO vertaald en beheerd door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)

De norm bestaat hoofdzakelijk uit drie pijlers:

· Kwaliteitsbeleid
· Klantteverdenheid
· Bedrijfsprocessen

Kwaliteitsbeleid
De norm schrijft voor dat een organisatie haar kwaliteitsbeleid op papier zet en ervoor zorgt dat alle medewerkers bekend zijn met het systeem.
Klanttevredenheid
De norm schrijft voor dat een organisatie haar klanttevredenheid verhoogd door te voldoen aan de eisen en wensen van de klant, maar ook aan de geldende wettelijke eisen.
Bedrijfsprocessen
De norm schrijft voor dat een organisatie haar bedrijfsprocessen beheerst en borgt en dit kan aantonen.