Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij Lübke B. V.

Inleiding
Als dienstverlener in de schoonmaakbranche staan wij midden in de maatschappij.

Deze MVO verklaring is bedoeld om belangstellenden inzicht te geven in de kernwaarden van onze organisatie. Naast een korte uitleg van wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent voor Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij Lübke B. V. vindt u in deze verklaring ook praktijkvoorbeelden.

Betekenis Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Om in deze verklaring uit te kunnen leggen hoe Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ( MVO ) in onze bedrijfsvoering is verankerd, beginnen wij met het omschrijven van het begrip MVO. Bij MVO kiest Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij Lübke B. V. voor de best beschikbare technische oplossingen die in de praktijk realiseerbaar zijn tegen een redelijke kostprijs. Het streven is om hierbij een balans te vinden tussen :
People
Planet
Profit

Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij Lübke B. V. & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij Lübke B. V. maakt morele keuzes in haar handelen en gaat op een respectvolle manier om met haar medewerkers, klanten en omgeving. Wij respecteren en handelen naar de Wet, CAO en regelgeving en de algemeen geldende normen en waarden. Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij Lübke B. V. heeft oog voor de behoeften van en is transparant in het maken van afspraken met medewerkers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden.

Een belangrijke plek binnen onze organisatie heeft het onderwerp kwaliteit. Wij blijven onze medewerkers trainen om de hoge kwaliteit ook op langer termijn te kunnen borgen. Wij investeren veel in kwaliteit en efficiëntie voor alle betrokken partijen.

Niet alleen de mens en haar ontwikkeling , maar ook de samenleving als geheel, het milieu, hebben naast het behalen van winst een centrale plek binnen onze organisatie. Enkele praktijkvoorbeelden worden nu gegeven per deelgebied:
People > Welzijn van de medewerkers
Planet > Zo veel mogelijk milieu vriendelijk / minst milieu belastend ondernemen
Profit > Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

Welzijn van de medewerkers ( People ):
Een van de doelen van onze organisatie is het welzijn van onze medewerkers. Het welzijn wordt bevorderd door een gezonde, goede en veilige werkomgeving te creëren.

Goed toegepaste Arboregels zijn in het belang van onze organisatie, onze medewerkers en onze klanten. Door Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij Lübke B. V. is een Risiko Inventarisatie en Evaluatie ( RI&E) opgesteld welke jaarlijks intern opnieuw wordt beoordeeld en 1 x per 3 jaar wordt getoetst door een externe organisatie. Daarnaast is Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij Lübke B. V. VCA* 2008/5.1 gecertificeerd. Dit houdt in dat wij alle processen om dagelijks veilig te kunnen werken hebben vastgelegd, hier registraties van bijhouden en geregeld intern overleg hebben om punten die betrekking hebben op Arbo en Milieu te borgen en te bewaken. Jaarlijks vindt een externe audit plaats waarbij gecontroleerd worden op deze processen en werkwijze.

De medewerkers die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risiko volgen – alvorens zij aanvangen met dit soort werkzaamheden – de Basis Opleiding VCA ( Veiligheids Checklist Aannemers ). Hun leidinggevenden zijn in het bezit van het diploma VCA VOL. In de nieuwsbrief die 4 x per jaar wordt verstrekt, is altijd een “veiligheids onderwerp “ opgenomen. Dit zijn voorbeelden uit de ( eigen ) praktijk of uit het nieuws.

Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij Lübke B. V. investeert veel in een ontspannen en positieve werksfeer door een informele werksfeer met een open communicatie te creëren waarbij de medewerkers ieder een eigen verantwoordelijkheid en veel vrijheid hebben. Wij communiceren open en eerlijk over ons beleid, toekomstplannen en eventuele koerswijzigingen. Wanneer niet voor alle medewerkers hetzelfde geldt, worden punten tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek met desbetreffende medewerker besproken. Tijdens dit gesprek worden de wensen van zowel de werkgever als de werknemer besproken en worden afspraken gemaakt. Jaarlijks wordt op het kantoor zelf een Kerstlunch georganiseerd. Tijdens deze informele bijeenkomst wordt teruggeblikt op het jaar, stilgestaan bij zowel leuke als minder leuke gebeurtenissen en wordt ieder middels een kerstkaart met een persoonlijke boodschap en een kado bon bedankt voor zijn of haar inzet.

Wanneer een medewerker gezinsuitbreiding heeft, geven wij een Olifantje van Villa Joep kado. De opbrengst van dit olifantje gaat volledig naar Villa Joep: het fonds tegen neuroblastoom kinderkanker dat onderzoek doet om de overlevingskansen van kinderen met neuroblastoom te vergroten.

Binnen Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij Lübke B. V. is een vaste kern van medewerkers die al lang voor onze organisatie werken. Inmiddels hebben zijn 2 medewerkers bij ons met pensioen gegaan en hebben wij medewerkers die 30 – 25 – 15 – 12,5 en 10 jaar bij ons werkzaam zijn. Afhankelijk van het aantal jaar, ontvangen de medewerkers een blijk van waardering.

Het beleid van Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij Lübke B. V. is om onze medewerkers duurzaam en optimaal inzetbaar te houden. Het beleid is gericht op het zo lang mogelijk gezond, gemotiveerd, betrokken en daardoor productief zijn van onze medewerkers. Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij Lübke B. V. bereikt dit doel door rekening te houden met opleiding, leeftijd, gezinssituatie en de daarbij behorende specifieke kenmerken en behoeften.

Bij werving en selectie wordt gekeken naar competenties van de toekomstige collega, ongeacht leeftijd, afkomst of arbeidsbeperking. Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij Lübke B. V. stimuleert doorstroom en (persoonlijke) groei binnen haar organisatie.

Milieuvriendelijk Ondernemen:
Een ander doel van onze organisatie is het milieuvriendelijk ondernemen. Hoewel milieuvriendelijke schoonmaakproducten ( nog ) niet bestaan, zal Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij Lübke B. V. bij de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten naar beste vermogen, de beste technische en economische verantwoorde maatregelen en voorzieningen worden getroffen om eventuele nadelige gevolgen voor het milieu tot het minimum te beperken.

Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij Lübke B. V. voldoet aan de eisen van de Milieu Wet en regelgeving. Als organisatie willen wij ( onnodige ) milieu belasting voorkomen en streven naar continue verbetering van de kennis en verbetering hiervan. Dit onderdeel is ook opgenomen in ons VCA * handboek.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid:
Bij Maatschappelijke verantwoordelijkheid staat voor Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij Lübke B. V. de relatie met haar ( directe ) omgeving centraal waaraan wij een actieve bijdrage willen leveren. Door op een bewuste wijze met de sociale en natuurlijke omgeving om te gaan, neemt Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij Lübke B. V. haar maatschappelijke verantwoording op verschillende manieren.

Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij Lübke B. V. biedt transparantie in financiële verantwoording door het jaarlijks deponeren van onze balans en resultatenrekening bij de Kamer van Koophandel.

Onze financiën zijn ondergebracht bij meerdere verantwoorde banken.

Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij Lübke B. V. draagt zorg voor een positieve bijdrage aan de locale economie, door voornamelijk medewerkers uit desbetreffende regio aan te trekken wat ook weer voordelen voor het milieu oplevert. Daarnaast werken wij graag met locale partijen om zo het brandstofverbruik en de belasting op de wegen te verminderen en om een goede sociale werksfeer te onderhouden met collega ondernemers.

Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij Lübke B. V. heeft met de Gemeente Uithoorn en Amstelveen een samenwerkingsverband om mensen uit met een ( Bijstand ) uitkering terug te laten keren op de werkplek en een betere kans ( op ) op de arbeidsmarkt te kunnen geven. Hieruit zijn een aantal langdurige arbeidsovereenkomsten voortgekomen.

Daarnaast is Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij Lübke B. V. – om te willen blijven investeren nieuwe aanloop – een Erkend Leerbedrijf.
Jongeren kunnen hierdoor kennismaken met bedrijven als Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij Lübke B. V. en de werkzaamheden die hierbij komen kijken. Het doel is de jongeren te enthousiasmeren voor ( in ons geval ) onze branche. Dat houdt immers niet op bij het schoonmaken van een toilet!